Vem är du?

De flesta av oss har nog någon gång i livet ställt oss frågan: Vem är jag?
Den frågan har sällan ett enkelt svar och kan ta en livstid att utforska. Det handlar inte om vad vi gör. Vårt arbete eller våra studier definierar oss inte. Även om de karriärval vi gör kan ge oss ledtrådar. Vilka vi är förändras genom åren förhoppningsvis växer vi och blommar som individer. Genom att vara sanna mot oss själva och tillåta oss att utveckla vår fulla inre potential blir vi hela. Vi mår bra och känner tillhörighet. När vi lever långt ifrån vår personlighet och förnekar den trasas vi sakta sönder. Det är viktigt att förstå att alla människor besitter en grundpersonlighet som vi inte kan ändra på och som gör oss till de vi är. Alla personligheter behövs och fyller en funktion i livets olika system.

Foto:

 Myer-Briggs Type Indicator

Jag gillar inte att kategorisera människor och placera dem i fack. Jag avskyr när folk sätter stämplar på andra och avgör deras berättigande. Innan jag skriver om min upptäckt vill jag poängtera att precis som med allt annat ska detta tas med en nypa salt. Människan är mer komplex än de olika typer som ingår i indikatorn. Resultatet ska inte ses som en slutlig dom utan snarare som en ledtråd. Det kan ge dig möjligheten att förstå dig själv och dina medmänniskor. Härifrån kan du arbeta vidare med dig själv och kanske lära dig att uppskatta dina naturliga, medfödda egenskaper.

En av psykologins stora namn Carl Jung som utvecklade ett system för våra olika grundpersonligheter. Senare arbetade amatörpsykologduon Myer-Briggs vidare med systemet och det resulterade i MBTI, Myer-Briggs Type Indicator, ett personlighetstest. Det är detta som lagt grunden till dagens personlighetstest. Och det används fortfarande som en guide exempelvis inom arbetsförmedling och rekrytering.

Bild: John Hain

Det finns en rad olika test som florerar på nätet vissa är inte helt tillförlitliga. Men bilda dig en egen uppfattning och välj ett test du finner lämpligt. Ska testet utföras helt korrekt ska det självklart genomföras under inflytande av en MBTI-certifierad psykolog eller coach. Det viktigaste är till sist att du svara sanningsenligt. Att du svara utifrån hur du är och inte hur du försöker vara eller skulle vilja vara.

“It is up to each person to recognize his or her true preferences.”
Isabel Briggs Myers

Vem är jag?

Foto: Charlotte Andersson

INFJ är min personlighetstyp och det stämmer till stor del riktigt bra. Vad betyder då det

I = Introvert hämtar energi i avskildhet och behöver tid för sig själv. Gillar inte att stå i centrum och föredrar att umgås i mindre grupper. Det handlar alltså inte om att vara social eller inte utan om hur vi får energi och hur energiflödet är riktat. Jag har alltid hämtat kraft inifrån mig själv. Långa ensamma promenader i skog och mark ger mig återhämtning. Att skriva eller bara sitta och njuta av tystnaden är andra sätt.

N = Intuition förlitar sig ofta på instinkt/magkänsla när information tas in och bearbetas. Min kropp brukar tala rätt tydligt till mig och med åren har jag också lärt mig att lyssna. Känns något inte rätt synar jag det noga och avfärdar det om min känsla varit sann. När något känns rätt eller bra sprudlar det i hela kroppen. Min magkänsla är väldigt stark på gott och ont.

F = Feeling fattar beslut baserat på egna personliga, subjektiva värderingar. Här får jag hoppas att mina värderingar är av god och sund natur annars kan det gå det illa. Det gäller att ifrågasätta sig själv och omvärdera efter nya erfarenheter.

J = Judging föredrar en organiserad och meningsfull vardag. Är mer bekväm i planerade och strukturerade sammanhang. Ordning och reda har alltid varit viktigt för att min vardag ska fungera. Jag måste känna att mitt arbete är meningsfullt och ger mig något för att trivas. En strukturerad och organiserad arbetsplats är ett måste för mig. Upplevt kaos suger musten ur mig.

INFJ personlighetstypen är väldigt ovanlig och utgör mindre än en procent av befolkningen. Inte konstigt att jag som tonåring ofta kände mig missanpassad och avvikande från normen. Jag upplevde länge att det inte fanns någon plats för mig och att mina egenskaper inte dög. Många som är introverta har nog liksom jag haft det kämpigt genom skoltiden. Idag börjar de introverta få upprättelse bland annat tack vare Susan Cain som föreläser om att vara introvert.
Klicka på respektive länk om du vill läsa mer om INJF eller om MBTI.

Tips!

TED talk
Susan Cain: The power of introverts

Böcker

Quiet – The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking, Susan Cain
Tyst: de introvertas betydelse i ett samhälle där alla hörs och syns, Susan Cain
Introvert: den tysta revolutionen, Linus Jonkman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s